Projekt

Cilj projekta je omogočiti dostop do orodij za ozaveščanje o treh novih zakonodajnih instrumentih, ki se nanašajo na vprašanja premoženjskih razmerij v čezmejnih družinah, in zlasti o posebnih mehanizmih, ki zagotavljajo večjo pravno varnost transnacionalnih družin, ko gre za njihove premoženjske odnose.

Povezane vsebine

Opis projekta

Raziskava, ki jo je naročila Evropska komisija, je pokazala, da že leta 2002 več kot 5 milijonov državljanov EU ni živelo v državi članici, katere državljanstvo so imeli, ampak v drugi državi članici. Ugotovljeno je bilo tudi, da …

Aktivnosti

identifikacija nove družbene resničnosti z drugačnimi oblikami družinskega življenja, kot tudi še vedno prevladujočih tradicionalnih premoženjskih režimov,  primerjava nacionalnih zakonodajnih modelov in …