Aktivnosti

  • identifikacija nove družbene resničnosti z drugačnimi oblikami družinskega življenja, kot tudi še vedno prevladujočih tradicionalnih premoženjskih režimov, 
  • primerjava nacionalnih zakonodajnih modelov in rešitev, ki temeljijo na tradicionalnih vzorcih prenosa lastninske pravice, in njihova razmejitev od novih pristopov, 
  • zbiranje in analiza dostopnih podatkov, vključno s podatki o družinah znotraj EU in družinah, povezanih s tretjimi državami, 
  • oblikovanje vzorčnih pogodb glede družinskih premoženjskopravnih razmerij in dednopravnih razmerij, 
  • vzpostavitev spletne strani, namenjene predstavitvi rezultatov analize zbranih podatkov in delitvi različnih gradiv z uporabniki (vključno z večjezičnim priročnikom, ki bo na voljo za prenos), 
  • oblikovanje mreže vodilnih institucij na področju uporabe evropskega družinskega in dednega prava, ki s pomočjo spletne platforme med seboj delijo primere in odprta vprašanja.