Partneri

Partnerstvo između Sveučilišta u Camerinu, Pravnog fakulteta u Rijeci, Sveučilišta u Ljubljani,  Sveučilišta u Almeriji i zaklade Scuola di Alta Formazione Giuridica predstavlja posebni sklop iskusnih sveučilišta i zaklade iz različitih država članica EU-a objedinjenih predanošću radu i istraživanju na nacionalnoj i na međunarodnoj razini. Zahvaljujući posebnim vještinama i znanjima, Konzorcij kao cjelina ima sposobnost odgovoriti na sva ključna pitanja istraživanja postavljenih u projektu. Izbor partnera temeljen je na različitim logičkim vodiljama: s jedne strane, uključene su dvije “nove” države članice (Hrvatska i Slovenija) i dvije “stare” države članice (Italija i Španjolska). S druge strane, sve te države imaju zajedničku posebnost da bilježe specifične pravne pristupe uređenju obiteljskopravnih i nasljednopravnih pitanja. Projekt se temelji na dobro poznatoj europskom motu “ujedinjeni u različitosti”, a cilj mu je upravo prepoznavanje zajedničkih rješenja na europskoj razini, uz istodobno poštovanje pojedinačnih nacionalnih pravnih poredaka i njihovih posebnosti. Očite različitosti koje postoje u nacionalnim sustavima čine temelj za razvoj inovativnih rješenja s ciljem uređenja imovinskopravnih odnosa među članovima obitelji s prekograničnim implikacijama.

Timove pojedinačnih partnera Konzorcija čine stručnjaci iz područja građanskog prava, trgovačkog prava, obiteljskog prava, međunarodnog privatnog prava, europskog prava, građanskog procesnog prava i socijalnog prava. Što se pak tiče iskustva u području projektnih aktivnosti, sve navedene institucije (Camerino, Rijeka, Ljubljana i Almeria) već su ranije sudjelovale u mnogim međunarodnim, europskim i nacionalnim projektima. Upravo to ukazuje na njihovu sposobnost prepoznavanja vrijednosti i važnosti sudjelovanja u zajedničkim znanstvenim aktivnostima usmjerenima pojačanju međusobne suradnje i poticanju plodonosnog znanstvenog dijaloga s namjerom identifikacije i rješavanja određenih pravnih pitanja. Ovi su partneri surađivali i u prošlosti, a u mnogim su slučajevima pojedinačno povezani Erasmus+ ugovorima ili drugim sporazumima.

Vodeće Sveučilište u Camerinu ponosno ističe djelovanje unutar institucije jedine škole za specijalizaciju iz građanskog prava u Italiji. Navedena škola među svojim stručnjacima ima i eksperte u području informacijskih znanosti, koji će doprinijeti projektu u pogledu planiranja i realizacije prikupljanja podataka i njihovog svrstavanja unutar tehnološke platforme. Štoviše, dodatne stručne kompetencije pridonijet će i eksperti iz zaklade Scuola di Alta Formazione Giuridica, neprofitne organizacije koja na volonterskoj bazi spaja znanstvenike u području prava, a čiji je cilj rast i razvoj pravne kulture. Među ekspertima okupljaju i poznate stručnjake u području nasljednog prava, obiteljskog prava i prava zaštite osobnih podataka, a među njima nalazimo i vrlo eminentne talijanske profesore građanskog prava, koji će nesebično ponuditi svoja znanja u svrhu realizacije projektnih istraživanja. Svi su partneri utemeljili nacionalnu suradnju s praktičarima u državama iz kojih potječu, s ciljem ostvarivanja ciljeva projekta te njihove što intenzivnije primjene u praksi.

Naši partneri