Projekt

Cilj je ovog Projekta učiniti dostupnima alate za podizanje svijesti o trima novim zakonodavnim instrumentima koji se odnose na imovinskopravna pitanja u prekograničnim obitelji, a posebice specifičnim mehanizmima koji su usmjereni osiguravanju većeg stupnja pravne sigurnosti za transnacionalne obitelji kada su u pitanu njihovi imovinski odnosi.

Povezani sadržaj

Opis

Prema Studiji provedenoj na zahtjev Europske komisije, već 2002. godine više od 5 milijuna državljana EU-a živjelo u državi članici različitoj od države članice njihovoga državljanstva, a približno 2,5 milijuna nekretnina je bilo …

Aktivnosti

Identificiranje nove društvene stvarnosti koju čine različiti oblici obiteljskog života i još uvijek prevladavajući tradicionalni imovinskopravni režimi. Uspoređivanje modela nacionalnih zakonodavstava i normativnih …