• Home
  • Partneri
  • Fondazione Scuola di Alta Formazione Giuridica - FSA

Fondazione Scuola di Alta Formazione Giuridica - FSA

Fondazione Scuola di Alta Formazione Giuridica - FSA

Osoba za kontakt:

Manuela Giobbi

Adresa

Via Camerini, snc, Camerino 62032, Italija

Fondazione Scuola di Alta Formazione Giuridica (FSAFJ) je neprotitna institucija. Njezin je cilj poduprijeti razvoj studiranja i istraživanja u pravnim, političkim i općenito društvenim znanostima. Posebno je usmjerena unaprijeđenju znanstvenog i stručnog istraživanja u pogledu građanskog prava, na europskoj i međunarodnoj razini. FSAFJ provodi svoje aktivnosti u suradnji s nacionalnim i međunaordnim organizacijama, sveučilištima, trgovačkim i stukovnim udrugama, te predlaže inicijative u području kulture, te mogućnosti za studiranje u Italiji i inozemstvu. Sudjeluje u i promovira projekte, nastavne i istraživačke aktivnosti.