Aktivnosti

  • Identificiranje nove društvene stvarnosti koju čine različiti oblici obiteljskog života i još uvijek prevladavajući tradicionalni imovinskopravni režimi.

  • Uspoređivanje modela nacionalnih zakonodavstava i normativnih rješenja temeljenih na tradicionalnim obrascima prijenosa imovinskih prava te njegovo jasno razgraničavanje s novim pristupom.

  • Prikupljanje i analiziranje dostupnih podataka, uključujući i podataka o obiteljima unutar EU-a i obiteljima povezanima s trećim državama.

  • Sastavljanje zbirke modela ugovora koji se mogu koristiti u predmetima koji se odnose na imovinskopravne obiteljske odnose i nasljednopravne odnose.

  • Izrada internetske stranice radi priopćavanja rezultata analiza prikupljenih podataka i nuđenja raznih materijala uključujući i višejezični priručnik koji se može preuzeti s interneta.

  • Stvaranje mreže institucija koje su vodeće u najboljim praksama u primjeni obiteljskog i nasljednog zakonodavstva EU-a i koje, koristeći posebnu elektroničku platformu, međusobno dijele predmete i pitanja.