Članak Neže Pogorelčnik Vogrinc: Applicable law in matrimonial property regime disputes

14 veljače 2020

Docentica Neža Pogorelčnik Vogrinc iz ljubljanskog dijela tima projekta PSEFS  autorica je članaka na temu prava mjerodavnog za bračnoimovinski režim prema Uredbi 2016/1103. Članak je napisan na engleskom jeziku i objavljen u Zborniku Pravnog fakulteta Sveučilišta u Rijeci u otvorenom pristupu te dostupan ovdje.

Sažetak na hrvatskom jeziku glasi:


Ovaj članak predstavlja mjerodavno pravo utvrđeno u Uredbi Vijeća (EU) 2016/1103 od 24. lipnja 2016. o provedbi pojačane suradnje u području nadležnosti, mjerodavnog prava te priznavanja i izvršenja odluka u stvarima bračnoimovinskih režima. Dolazi se do zaključka da je nova europska Uredba olakšala bračnim drugovima određenje mjerodavnog prava te se vrednuje primjerenost povezujućih čimbenika predviđenih u Uredbi. Rad dovodi u pitanje te povezujuće čimbenike u trenutku zaključenja braka i pretpostavlja da ih je teško isključiti u izvanrednim okolnostima. Ti se čimbenici uspoređuju s onima iz teorije slovenskog i hrvatskog međunarodnog privatnog prava, a u radu se nude praktični primjeri za razlike proizašle iz novog europskog uređenja. U radu se nadalje istražuje hipoteza da će mogućnost sporazuma o izboru mjerodavnog prava u praksi prouzročiti probleme te se za to nude moguća rješenja. U cijelom se radu uspoređuje sustav uveden Uredbom Vijeća (EU) 2016/1103 s drugim europskim uredbama i relevantnom sudskom praksom Suda Europske unije, ali se autorica ponajviše usredotočuje na promjene koje je navedena Uredba donijela u slovensko i hrvatsko pravo.