Članak Maje Bukovac Puvače: Nasljednopravni položaj istospolnih partnera u EU

8 lipnja 2020

Profesorica Maja Bukovac Puvača iz riječkog dijela tima projekta PSEFS autorica je članka Nasljednopravni položaj istospolnih partnera u državama članicama Europske unije. Rad je objavljen na portalu IUS-INFO, na kojem je dostupan registriranim korisnicima.

U radu je dan pregled nasljednopravnog položaja partnera istoga spola u svim državama članica Unije, s naglaskom na Hrvatsku. Navodi se u kojim državama istospolni partneri nemaju status zakonskog nasljednika, jer zakonsko pravo nasljeđivanja ima isključivo bračni drug različitog spola, u kojim državama mogu naslijediti i kao bračni drugovi i kao registrirani partneri (jer je priznat i brak i registrirana zajednica osoba istoga spola), te u kojima su, iako ne mogu zaključiti brak, kao registrirani partneri u nasljednopravnom smislu izjednačeni s bračnim drugovima. Zaključak rada je da su članice u kojima istospolni partneri nemaju status zakonskih nasljednika u manjini, dok su mnogo brojnije one u kojima istospolni partner ima taj  status kao kao bračni drug i/ili registrirani partner, ovisno o tome koji je oblik zajednica osoba istoga spola u tim članicama pravno priznat.