Seminar o nasljednom pravu u Beču

Seminar o nasljednom pravu u Beču

Dana 14. siječnja 2020. godine na Sveučilištu u Beču održat će se seminar o aktualnim pitanjima međunarodnog nasljednog prava. Više informacija dostupno je u letku niže. 

/ Ivana Kunda

20 prosinca 2019

Documenti collegati